Durga Maa

Durga Maa Mantra

Jayanti Mangalaa Kaali
Bhadrakaali Kapaalinee
Durga Kshamaa Shiva Dhaatri
Swaahaa Swadhaa Namostute

Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius