Nandi Devta

Nandi Devta Mantra

Om  Mahaakaalyam  Mahaaveeryam
Shiva  Vahanam  Outatmama
Ganaanamtwa  Pratham  Vande
Nandishwaram  Mahabalam

Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius