Ram Parivaar

Ram Mantra

Ramaaya  Raam  Bhadraaya
Ram  Chandraaya  Vedhase
Raghunaathaaya  Naathaya
Sitaaya  Pataye  Namaha

Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius