Shiva Parvathi

Shiva Mantra

Nagendrahaaraaya  Trilochanaaya
Bhasmanga  Raagaya  Maheshwaraaya
Nityaaya  Shudwaaya  Digambaraaya
Tasmai  Nakaaraya Namaha  Shivaaya

Site concept and design by Nilesh Dosooye
Copyright© 1999 - 2019, Shiv Shakti Mandir, Mauritius